torstai 29. joulukuuta 2016

Kuinka teet itse geometrisen seinäkoristeen / How to do a geometric wall decoration


Tässä edellisessä kirjoituksessani mainitsema askartelupostaus.

Jouluaaton aattona jouduimme ottamaan perintöryijyn pois seinältä, koska Pikku-ukko oli kiinnostunut siitä aivan liikaa (pienen pienet sormet kun mahtuivat vuosikymmeniä sitten kudotun ryijyn lankojen ympärille). Seinälle viritimme jouluvalot, mutta seinä jäi kaipamaan vielä jotakin. Olen pidemmän aikaa suunnitellut eteisen seinän maalaamisesta ja koristemaalauksen tekoa. Koristemaalauksen aiheena mielessäni on pyörinyt netissä näkemäni geometrisen peuran kuva. Varjoteatteri joulukalenterista jäi käyttämättä lähes täysipussillinen puutikkuja, joille nyt keksin käyttökohteet.  Eteisen seinän koristemaalausaihe sai uuden materiaalin ja kohteen. Alla olevan ohjeen avulla voit tehdä itsellesi helpon seinäkoristeen vaikka askartelu ei olisikaan vahvin lajisi. Työ ei vaadi kuin suoraviivaista ajattelua ja hieman hermoja, muuten puuhastelu on kuin palapelin kasaamista.

Day before Christmas Eve I needed change our living room wall decoration and I done a new figure to the wall. I created simple geometric decoration and with my instructions, you can do your own decoration. This work need only straightforward mind and little bit nerve, otherwise it is like do a puzzle. 

Näin teet geometrisen koristeen / Do this way a geometric decoration:

Tarvikkeet / Materials:


- mustekynä /tussi 
- lyijykynä  
- pyyhekumi 
- viivoitin - suora riittää, mutta halutessa kulmaviivottimsesta voi olla apua  
- Paperia mallin piirtämiseen
- teippiä
- puutikkuja (jäätelötikku, tikkaritikku yms), paperisuikaleita tai muu valitsemasi suora materiaali
- Sakset (tai muu leikkuuväline)  
- liima (joka soveltuu materiaaliin)

- Ballpoint pen or marker /  Pencil /  Eraser /
Ruler - straight be enough, but you can use also T-square /  Paper for a pattern /
Tape / Splinter, flag or other straight material scissors (or other cutting tool) /  Glue

Alkuvalmistelut / preparation

1. Valitse kuva - Netistä löytyy valmiita kuvia, mutta mallikuva on helppo tehdä mistä kuvasta tahansa.
2. Korosta kuvasta tärkeimmät piirteet suorilla viivoilla (viivoitin + mustekynä/tussi)
1&2
 1) Choose a picture  - from the web you can found pictures, but a patter is easy do from almost any picture.
 2) Highlight most important points with straight lines  (ruler+marker)

Mallin suurentaminen / Enlarge the pattern

3. Valitse aluspaperi, johon suurennat tekemäsi mallikuvan haluamaasi kokoon.
4. Teippaa aluspaperi kiinni pöytään (esim. pieni teipin pala joka sivulle)
5. Piirrä apuviivat paperiin (viivoitin, lyijykynä)
3 - 5
3) Choose paper, where you enlarge the patter in a size what you want 
4) Tape paper to the table (small bits are enough)
5) Draw constructions lines to the paper  (A ruler, a pencil)


6. Piirrä apuviivoja hyödyntäen mallikuva isommalle paperille. (Viivoitin, lyijykynä, pyyhekumi)
6
6
6
  6) Draw the patter to the paper. Using the construction lines to help your work.

Kuvion kokoaminen /  Piece together the parts

7. Leikkaa valitsemastasi materiaalista jokaisen piirtämäsi viivan päälle elementti (sakset yms.)
7
7
7) Cut from material, one element to all lines what you draw (scissors etc.)

Liimaaminen / Gluing

8. Liimaa palat paikalleen (liima)
8
8

8
8
8) glue all piece togetherValmis! Ready!
Vaihtoehto samalla mallilla - paperi / option with using a same template - paper

Vaihtoehto samalla mallilla - paperi / option with using a same template - paper

Vinkkejä,  perustuen omaan kokemukseen / 

- Älä juutu yksityiskohtiin alussa. Lopullinen työ näyttää aivan erillaiselta
- Suurentaessa kuvaa käytä paperin sivuja ja apuviivoja apuna. Suoran viivon veto = merkitse kolme pistettä esim, reunasta ja käytä viivotinta
- Eikö malli mahdu paperille? Lisää paperia - ei ongelmaa :) (Katso miten kävi kissakuvan kanssa)
- Älä vaivu epätoivoon. Hyvä siitä tulee! Ole rohkea!
- Leikkausvaiheessa älä murehdi turhaan, jos palat ei pysy paikallaan. Joudut liikuttamaan jokaista palaa viimeistään liimaus vaiheessa.
- Jos käytät kuvion luomiseen paksua materiaalia: Mieti kuinka saat liimattua palat, ilman  että syntyy suuria korkeuseroja. Suositus: Käytä vähemmän viivoja yhdestä kohtaa (katso ero vaihtoehtokuvissa, kun käytetty samaa pohjaa, mutta vähemmän viivoja ja eri materiaalia)
- Valitse liima oman taitosi ja tilanteen mukaan. Peurassa käytin kontaktiliima (kuivuu nopeammin, mutta vaatii erittäin hyvän tuuletuksen) ja kissassa tavallista askarteluliimaa ( kuivuu hitaammin, osat liikkuu herkemmin)
- Älä koskaan luovuta! Teet yksilöllistä taideteosta, josta tulee juuri sinun näköisesi!
- Se on sinun työsi, voit jättää elementtejä pois kesken kaiken, jos tuntuu ylitsepääsemättömän vaikealta saada ne kohdilleen. Mieti, mitkä osat ovat tärkeitä työn koossapysymisen kannalta ja ulkonäöllisesti.
- Samaa pohjaa voi käyttää useamman kerran ja siitä saa erillaisia variaatioita.
- Testaa eri materiaaleja
- Nauti tekemisestä!

A tips based on my own experience

- Do not stuck small details in beginning. Final work will looks totally different.
- When enlarge the pattern, using for help paper sides and construction lines.  Getting straight line = mark three dots an example from a paper side and using ruler.
- The patter not fit a paper? Add more paper - No problem! (Check what happen with cat figure)
- Don't despair. It will be good! Be brave!
- Don't worry in cutting part, if elements do not stay put. You still need remove every single piece when you gluing parts.
- If you use heavy material, think how you are gluing material together without get huge vertical. Recommendations: Use less lines from one point (check difference from option pictures. In the pictures, I'm using the same a pattern, but less lines and different material).
- Choose glue based on your own skills and situation. In deer, I use contact glue (dry fast, but need very good ventilation) and in a cat, I'm using general hobby glue (dry lower, parts moving  easier)
- Never give up! You create unique art, what will looks like you have done it!
- It is your work, you can leave out some elements, if you think that pieces are absolutely an insurmountable difficult put together. Think what parts are important: What elements keep decoration together and it still look good.
- Use the same patter several time and try different variations.
- Test different materials.
- Enjoy what you doing!
Innostuitko askartelemaan oman koristeen? Näkisin mielelläni valmiita töitä. Kerro kommentisi, jaa linkki tai lähetä sähköpostia. Jos kaipaat tarkennusta ohjeeseen, kysy rohkeasti! Autan parhaani mukaan, koska itse ainakin nautin tästä pikkuaskartelusta.
Did  you get inspiration? I really like to see it. Give your comment, share a  link or send email. Do not hesitate to ask, if you have some question! I do my best help you, because I enjoy doing this decoration.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Sana on vapaa. Kaikki kommentit luetaan!